Новий ринок електричної енергії

    11 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (далі – Закон), який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам, з урахуванням інтересів споживачів та розвитку ринкових відносин.

   На виконання вимог Закону, не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом (до 11.12.2018), існуючі сьогодні енергопостачальні компанії повинні вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання. Тобто, один і той самий суб’єкт господарювання не матиме права одночасно здійснювати діяльність з розподілу та постачання електричної енергії.

   У зв’язку з вищезазначеним, зі складу ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» виділено підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА - ЧЕРНІГІВ» (далі – ТОВ «ЕНЕРА - ЧЕРНІГІВ»), яке відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 червня 2018 року №429, отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачам. Початок постачання електричної енергії ТОВ «ЕНЕРА - ЧЕРНІГІВ» планується з 01 грудня 2018 року.

   Таким чином, упродовж двох років з дня отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, ТОВ «ЕНЕРА - ЧЕРНІГІВ» буде виконувати функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території (Чернігівська область), на якій до відокремлення провадило діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Разом з тим, функції розподілу електричної енергії залишаються за ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». По закінченню дворічного періоду визначення постачальника універсальних послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог статті 63 Закону, а саме – за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

   Універсальна послуга – це постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до Закону, на всій території України, при цьому: - тариф на послуги постачальника універсальних послуг встановлюється Національноїю комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до затвердженої нею методики; - надання універсальних послуг здійснюється з дотриманням умов щодо виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, передбачених статтею 62 Закону.

   Законом передбачаються наступні визначення споживачів:

споживач – це фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання;

малий непобутовий споживач - суб'єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1кВ, який купує електричну енергію для власного споживання;

побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу;

   Споживачі, крім побутових та малих непобутових споживачів, яким на день набрання чинності Законом здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Законом (до 11.12.2018). Оператор системи розподілу (ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») за згодою відповідного споживача повинен буде надати електропостачальнику інформацію про споживача, необхідну для зміни електропостачальника.

   До обрання споживачами, крім побутових та малих непобутових споживачів, електропостачальника постачання електричної енергії таким споживачам здійснюється постачальником за регульованим тарифом (ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») за роздрібними тарифами, що регулюються Національноїю комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до затвердженої нею методики.

   При цьому, зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії).

   Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

   Передача постачальнику універсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачів під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам.

   У разі не обрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача) нового електропостачальника протягом 18 місяців з дня набрання чинності Законом (до 11.12.2018) постачання електричної енергії такому споживачу впродовж не більше 90 днів буде здійснюватися постачальником «останньої надії» відповідно до статті 64 Закону.

   Особливості постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» та права та обов'язки постачальника «останньої надії» наведено відповідно у пунктах 3.4 та 5.4 Правил роздрібного ринку електричної енергії.

   Слід зазначити, що процес зміни постачальника електричної енергії, перехід від ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» до ТОВ «ЕНЕРА - ЧЕРНІГІВ», буде здійснюватись у максимально комфортний для споживачів спосіб та жодним чином не вплине на надійність електропостачання та рівень тарифів, за якими розраховуються побутові споживачі («населення») та малі непобутові споживачі.

   Інформацію щодо прийнятих нормативно-правових актів, які регулюють відносини між всіма учасниками нового ринку, в тому числі між споживачами та оператором системи розподілу, а також між споживачами та постачальниками електричної енергії, зміни порядку укладання договорів з ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», з метою забезпечення постачання електричної енергії,можливо ознайомитись на за посиланням:

http://cn.enera.ua/law_about_market

З інформацією щодо форми договорів на постачання електричної енергії споживачам з ТОВ «ЕНЕРА - ЧЕРНІГІВ» можливо ознайомитись на сайті компанії:

http://cn.enera.ua/contracts