Інформація для акціонерів

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (РІЧНИЙ ЗВІТ) ЗА 2018 РІК

протокол ЗЗА №13 від 16.04.2019

СПРОСТУВАННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну типу акціонерного товариства

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про кількість акцій станом на 10 квітня 2019

Iнформація про кількість акцій

Повідомлення про проведення річних ЗЗА

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Сторінки