Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 
Найменування особи
Код
Кількість акцій (штук), вид
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
 
 
 
 
Компанiя "UA Energy Distribution Holding Limited"
НЕ255478
29829505, прості іменні
25.00
Компанiя "Larva Investments Limited"
НЕ152935
29820000, прості іменні
24.99
Компанiя "Bikontia Enterprises Limited"
НЕ152932
27687380, прості іменні
23.20
ТОВ "АВАЛIЯ"
34499668
12894480, прості іменні
10.80