Чи має право споживач, який обладнав свій об’єкт електроопалювальною установкою встановити на таку установку окремий зонний облік?

Відповідь:

Відповідь з порушеного питання залежить від того щодо якого споживача воно розглядається: споживача – юридичної особи чи населення.

Відповідно до абзацу другого пункту 1.1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 №28 (із змінами) (далі – Правила), ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії). Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).

При цьому Правилами визначено якого споживача слід розуміти під терміном «населення». А саме, населення – це споживачі електричної енергії - фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності.

Відносини між енергопостачальником та населенням регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 (далі – ПКЕЕН).

Таким чином, щодо населення:

Відповідно до пункту 9 ПКЕЕН споживання електричної енергії без приладів обліку не допускається, крім випадків передбачених цими Правилами.

У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.

Згідно з пунктом 12 ПКЕЕН у разі вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію енергопостачальник встановлює відповідний прилад обліку. При цьому споживач оплачує вартість нового приладу обліку з урахуванням балансової вартості та амортизаційного зносу приладу обліку, який замінюється. У разі споживання електричної енергії громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб такої діяльності ведеться окремий облік.

Тобто ПКЕЕН передбачають встановлення додаткового лічильника лише у випадках використання електричної енергії для підприємницької діяльності. Для обліку електричної енергії, що використовується для побутових потреб населення встановлюється один засіб обліку за однією адресою.

Щодо юридичних осіб:

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил площадка вимірювання – це  точка обліку або сукупність точок обліку електричної енергії, між якими можливі перетікання електричної енергії технологічними електричними мережами власника електроустановок, у які надходить або з яких віддається електрична енергія.

Згідно з положеннями пунктів 3.1 та 3.6 Правил, електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію.

Окремі площадки вимірювання мають бути забезпечені засобами обліку, які дають можливість організувати розрахунковий облік за відповідним тарифом на всій площадці вимірювання.

За електричну енергію, що обліковується на окремій площадці вимірювання, розрахунки здійснюються за одним тарифом, за винятком випадків, коли всередині площадки вимірювання розміщені електроустановки, для яких нормативно-правовими актами НКРЕ встановлено інший тариф (абзац п’ятий пункту 6.1 Правил).

Таким чином, якщо проектними рішеннями відокремлено облік електричної енергії на певній групі електроустановок (електроопалення, електробігрів технічного обладнання тощо), то споживач має право на вибір тарифу для цієї групи із забезпеченням відповідним розрахунковим обліком електричної енергії.

www.nerc.gov.ua/