Обгрунтування ПАТ «Чернігівобленерго» щодо проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01.01.2019 року

Обгрунтування ПАТ «Чернігівобленерго» щодо проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01.01.2019 року

Встановлення тарифів на розподіл електричної енергії з 01.01.2019 здійснюється ПАТ "Чернігівобленерго" на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії України» від 11 червня 2017 року, яким передбачено впровадження нової моделі ринку з відокремленням функцій з розподілу та постачання електричної енергії.

Розрахунок витрат ПАТ "Чернігівобленерго" на здійснення діяльності з розподілу електричної енергії проводиться відповідно до Проекту Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з застосуванням макропоказників на 2019 рік по першому сценарію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року № 2645 та інших нормативних документів.

Застосований для розрахунків тарифів на розподіл Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (надалі – Порядок) вдосконалює систему державного контролю шляхом встановлення однакових параметрів регулювання, що мають довготривалий термін дії для всіх ліцензіатів, створює стимули для підвищення енергоефективності, залучення інвестицій та оновлення основних фондів, підвищує якість надання послуг з енергопостачання та оптимізує тарифи на електричну енергію.

Згідно вищезгаданого Порядку, до складу прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) з розподілу електричної енергії включаються прогнозні матеріальні витрати, витрати на оплату праці з відрахуваннями, витрати на закупівлю електричної енергії з метою компенсації витрат електроенергії на її розподіл, амортизацію, інші операційні витрати, прибуток.