Інвестиційна діяльність ПАТ «Чернігівобленерго» 2017 рік

    Інвестиційна діяльність ПАТ «Чернігівобленерго» здійснюється відповідно до інвестиційної програми, яка розробляється і затверджується згідно Постанови НКРЕКП № 1627 от 13.12.2012.

   Інвестиційна програма – це план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, якій містить комплекс зобов‘язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку.

   Обсяг електричних мереж ПАТ «Чернігівобленерго» в умовних одиницях складає 154,398 тисячі.

   Товариство експлуатує електричні мережі 110 - 0,4 кВ на території Чернігівської області Територія, на якій ведеться ліцензована діяльність, складає 31,9 тисяч квадратних кілометрів.

   “Інвестиційна програма ПАТ «Чернігівобленерго» на 2017 – 2021 роки» передбачає вкладення коштів в окремі цільові програми по таких напрямках:

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання.

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії.

3. Впровадження та розвиток АСДТК.

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.

5. Впровадження та розвиток систем зв’язку.

6. Модернізація та закупівля спеціалізованої техніки.

    За рахунок інвестиційної програми 2017 року була проведена реконструкція ПЛ 0,4 кВ – 20,97 км, КЛ 0,4 кВ – 2,46 км, технічне переоснащення двох ПС 110 кВ та семи ПС 35 кВ. В рамках інвестиційної програми 2017 було проведено реконструкцію повітряних ліній 0,4 кВ з використанням самоутримних ізольованих проводів в с. Хороше Озеро, Борзнянського району загальною довжиною 20,36 км, реконструйовано кабельні лінії 0,4 кВ загальною довжиною 1,12 км. в місті Чернігові, проведено технічне переоснащення підстанцій 110/35/10 кВ Мена-2 в місті Мена під час якої замінено силові трансформатори 110/35/10 кВ, також проведено технічне переоснащення ПС 35/10 кВ в м. Ніжин , а також в Щорському та Бахмацькому районах.

   З метою зниження технологічних витрат електроенергії на її транспортування продовжиться заміна старих індукційних лічильників електричної енергії на нові сучасні електронні лічильники, що є одним із заходів по зниженню понаднормативних витрат електроенергії.

   В 2017 році Товариство інвестувало в заходи з телемеханізації та телевимірювання ПС 35-110 кВ, що гармонійно пов’язане з оновленням і модернізацією ПС, частково оновило парк спеціалізованої автотранспортної техніки та засобів зв’язку.

   Все це дозволить підвищити надійність роботи електрообладнання та електропостачання споживачів, знизити ризик тяжких аварій, збільшити строк дії основного обладнання шляхом оптимізації його використання, виконувати розрахунок витрат в режимі реального часу та оперативно управляти режимом мережі з метою зниження витрат електричної мережі, вирішувати питання технічного обліку електроенергії, оперативно управляти електрообладнанням, як у нормальному, так і у аварійному режимі, знизити час на ліквідацію аварій.