Рада старійших енергетиків ПАТ "Чернігівобленерго" змінила очільника

   Звітно-виборні збори Ради старійших енергетиків ПАТ «Чернігівобленерго» - ветеранської організації колишніх працівників підприємства відбулися нещодавно у Седніві. У їх роботі взяв участь Голова правління Товариства Володимир Ткач.

   Цього разу ініціатором зборів Ради старійших енергетиків ПАТ «Чернігівобленерго» виступив її Голова Леонід Степанович Дворковий. Він підвів підсумки роботи організації протягом останніх років, подякував членам організації та керівництву підприємства за співпрацю та запропонував учасникам зборів обрати новий склад президії цієї організації та нового голову. Ветерани довірили очолити свою організацію Леоніду Андрійовичу Приступі, який протягом останніх років працював директором з охорони праці у Товаристві.

   - Робота працівників енергетичної галузі відрізняється від інших сфер діяльності тим, що вона вимагає жорсткої дисципліни, організованості і відповідальності за доручену ділянку роботи, тому що від надійної та безперебійної роботи енергетичних мереж напряму залежить стабільна робота всіх галузей економіки, надійне електропостачання населення. Тому до ветеранів, які присвятили своє життя благородній справі становленню та розвитку найважливішої галузі економіки у нас особливе відношення, - відзначає Голова правління ПАТ «Чернігівобленерго» Володимир Ткач.

- Тож, природно, що сьогодні ми підтримуємо організацію, яка захищає інтереси ветеранів енергетиків.

   Рада старійших енергетиків була створена 26 листопада 2002 року. Метою діяльності Ради є активізація роботи з ветеранами енергетики, захист їх соціальних прав і гарантій, посилення впливу ветеранської громадськості на життя і діяльність трудового колективу, робота по вихованню у молодих енергетиків почуття професійної гордості, сприяння подальшому розвитку енергетики регіону.

   Членами Ради є працівники компанії, які мають стаж роботи в галузі не менше: жінки — 25 років, чоловіки — 30 років. Рада працює в тісній взаємодії з правлінням компанії і профспілковою організацією. В склад керівництва Ради ввійшли ветерани енергетики, що є або були керівниками структурних підрозділів і інші працівники, які мають великий професійний досвід і здійснили вагомий внесок у розвиток нашої енергетики. Зараз вони продовжують активно працювати у складі Ради в інтересах Товариства і галузі.

   По завершенню зборів ветерани енергетики відвідали Музей енергетики Чернігівщини, який зберігає історію їхнього трудового життя.