Тарифи по стимулюючому регулюванню

  Дата публікації 07.08.2017 р.

ПАТ «Чернігівобленерго»  прийнято рішення щодо підготовки та подання до НКРЕКП матеріалів з метою переходу Товариства до стимулюючого тарифоутворення у сфері передачі та постачання електричної енергії з 01.01.2018 р. В зв`язку з цим  та з метою виконання Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 ПАТ «Чернігівобленерго» повідомляє про відкрите громадське обговорення з питання узгодження переходу Товариства до стимулюючого регулювання та перегляду рівнів тарифів на передачу та постачання електроенергії на 2018 рік в разі застосування стимулюючого регулювання.

Стан електричних мереж та енергетичного обладнання Товариства, необхідність у додатковій потужності для споживачів електричної енергії вимагають значних капіталовкладень, які можуть бути залучені лише за умови впровадження стимулюючого регулювання, що забезпечує можливість реконструкції електричних мереж та розвиток енергетичної інфраструктури.

Споживання електричної енергії усіма категоріями споживачів зростає з року в рік, проте Товариство не має необхідних ресурсів, щоб забезпечувати безперебійне, якісне та безпечне електропостачання для споживачів області.       

Стимулююче регулювання – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат енергорозподільчих  компаній. Стимулююче регулювання передбачає встановлення величини необхідного доходу в залежності від досягнення встановлених показників надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів.

 

Основними елементами стимулюючого регулювання є:

- проведення переоцінки активів з метою встановлення регуляторної бази активів для розрахунку регуляторної амортизації та прибутку; 

- встановлення норми прибутку на рівні, достатньому для залучення необхідного обсягу інвестицій; 

- покриття обґрунтованих операційних витрат; 

- встановлення довгострокових параметрів регулювання (цільових показників якості та надійності).

 

Для споживачів електричної енергії впровадження стимулюючого регулювання дозволить забезпечити створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій, підвищення якості та надійності електропостачання та підвищення ефективності операційної діяльності Товариства шляхом зниження неефективних операційних витрат та повернення споживачам частини досягнутої вигоди (економії) у вигляді відповідного зниження тарифів.

 

 

                                   

            На підставі  нормативних документів ПАТ «Чернігівобленерго» були здійснені всі необхідні розрахунки, визначені прогнозні рівні тарифів на передачу ( розподіл) та постачання електричної енергії в разі застосування стимулюючого регулювання, з якими можна ознайомитися за посиланням.

 

Кінцевий термін прийняття пропозицій і зауважень  - 21 серпня 2017 року

 

Пропозиції та зауваження  можна надсилати на електронну адресу kanc@energy.cn.ua

Анонімні зауваження та пропозиції розглядатися не будуть.

 

Громадські обговорення відбудуться 28 серпня 2017 року о 12 годині за адресою м. Чернігів, пр. Миру,43 ( Чернігівська обласна рада)

Перелік нормативно-правових документів, які регламентують запровадження стимулюючого регулювання:

 

Постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;


Постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;

Постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;

Постанова НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»;

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»;

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»;

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;

 

Постанова НКРЕ від 15.08.2013 № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання».