Профспілковий комітет

Здавна наймані працівники об‘єднувалися у професійні спілки, щоб разом відстоювати та захищати свої трудові, соціальні, економічні права та інтереси. Профспілковим організаціям, які виникли в перших приватизованих обленерго, довелося розвиватися в умовах вже нової приватної власності та будувати власну модель взаємовідносин між акціонерами та найманими працівниками. Сьогодні профспілкові організації є невід‘ємною ланкою соціально відповідальної компанії. Їхні функції розширилися, стали більш вагомими та ефективними. На яких засадах працює обласна профспілкова організація ПАТ «Чернігіворбленерго» та як захищає права своїх працівників - розповідає її голова Володимир Ленько.

Будь-яка компанія не залежно від специфіки її діяльності – це насамперед люди. Тому профспілковий комітет ПАТ «Чернігівобленерго» покликаний працювати для людей і заради людей. Обласна профспілкова організація ПАТ «Чернігівобленерго» була утворена в 1997 році. Згодом вона об‘єднала 28 цехових комітетів районів електричних мереж та увійшла до складу Незалежної галузевої профспілки енергетиків України. З того часу почався новий етап розвитку профспілкового життя в умовах приватної власності.

Сьогодні основна функція профспілки – є представництво та захист трудових прав , соціально-економічних інтересів всіх її членів. Крім того, профспілковий комітет бере безпосередню участь у формуванні та реалізації соціальних програм на підприємстві через галузеву угоду та колективний договір між адміністрацією ПАТ «Чернігівобленерго» і профспілковим комітетом, як представником трудового колективу компанії.

Колективний договір – це правовий акт, що регулює соціально-партнерські відносини між роботодавцем та одним або кількома виборними профспілковими органами чи іншими уповноваженими на представництво трудовими колективами органами. Наявність в Компанії Колективного договору є найважливішим джерелом трудового права, показником солідарності та конструктивного діалогу між роботодавцем та працівниками, який грунтується на принципах соціального партнерства, взаємоповаги та дотримання інтересів кожної зі сторін. Традиційно колективний договір укладається один раз в два роки. Останній раз він був підписаний у 2008 році.

В колективному договорі обумовлюються не тільки соціальні пільги та гарантії для персоналу компанії, але й умови оплати праці, час роботи та відпочинку, питання охорони праці, які значною мірою поліпшують соціальний захист та підтримку працюючих. Наприклад, в розділі соціальні гарантії та пільги в 2003 році почали надавати допомогу багатодітним та малозабезпеченим сім’ям на дітей до 16 років, допомогу при довготривалому лікуванні, або у разі необхідності здійснення операції.

В кожному колективному договорі профспілковий комітет підіймав перед адміністрацією компанії питання про підвищення посадових окладів працівникам.

В 2008 році суттєвим нововведенням колективного договору ПАТ «Чернігівобленерго» стало положення про забезпечення щорічного зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 25% в межах встановлених витрат на оплату праці у структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії. Збільшився відсоток оплати за роботу в нічний час. Крім того, відтепер працівники Компанії мають змогу отримати безкоштовно технічні умови на приєднання електроустановок до електромереж та відповідну проектну документацію. Працівникам, які внаслідок хвороби або травмування на виробництві були, за висновками медичної комісії, переведені на не основні спеціальності зберігається доплата за стаж роботи в електроенергетиці. Зазнали зміни і соціальні пільги та гарантії. Зокрема збільшено розмір виплат: при поховані працівника або пенсіонера Компанії, а також членів їхніх сімей, при тривалій хворобі або на проведення складної операції, на придбання палива для опалення будинків малозабезпечених сімей, на дітей з багатодітних або неповних сімей. Підвищилися виплати жінкам до 8 березня, а також ветеранам ВВВ до свят.

Положення Колективного договору ПАТ «Чернігівобленерго» поширюються на всіх працівників підприємства. Профспілковий комітет допомагає їм матеріально, організовує оздоровчі, культурно-масові, спортивні заходи та інше. В 2009 році на реалізацію соціально-економічних програм профком спільно з правлінням Компанії витратили близько 3 млн.грн.

Мабуть тому і членами профспілкової організації ПАТ «Чернігівобленерго» є майже всі працівники підприємства. А це понад 3400 чоловік. Профспілка діє на принципах: добровільності вступу та виходу з нею, рівноправності всіх її членів, виборності керівних органів, колегіальності в прийнятті рішень, солідарності дій.

У 2009 році за вагомі досягнення в сфері захисту соціально-економічних прав працівників та з нагоди 10-річчя діяльності, Голова обласної профспілкової організації ПАТ «Чернігівобленерго» Володимир Ленько був відзначений нагрудним знаком та Грамотою Верховної Ради України. Ця почесна нагорода, звісно, є заслугою всього профспілкового активу обленерго, який насамперед відстоює інтереси чернігівських енергетиків та впевнено проводить конструктивну роботу з правлінням компанії по реалізації намічених планів на наступні роки.