Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

22815333

3. Місцезнаходження

14000 м. Чернігів вул. Горького, 40

4. Міжміський код, телефон та факс

(0462)654-559; (0462)654-759

5. Електронна поштова адреса

secretar@energo.cg.ukrtel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.chernigivoblenergo.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

II. Текст повідомлення

Змінилося кількість акцій, які належали ТОВ "АВАЛІЯ" (код ЄДРПОУ 34499668, Проспект Газети «Правда», буд. 29, оф. 712, м. Дніпропетровськ, 49000) з 12894480 штук акцій, що складає 10,8068 % від статутного капіталу (10,9192 % від голосуючих акцій) на «0».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Голова Правління                         

Фінансовий директор

 

 

 

Ткач В.І.                                          

Сорока І.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

27.07.2016

(дата)