Законодавча база

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

Закон України від 16.10.1997 р. №575 «Про електроенергетику»

Закон України від 20.04.2000 р. № 1682 «Про природні монополії»

Закон України від 09.07.2010 р. № 2479 «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»

Закон України від 05.06.2014 р. №1314 «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон України від 02.03.2015 р. №222 «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України від 25.12.2015 р. №922 «Про публічні закупівлі»

Закон України від 22.09.2016 р. №1540 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Закон України від 13.04.2017 р. №2019 « Про ринок електричної енергії України»

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

Указ Президента України від 27.08.2014 № 694/2014 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"

 

ПОСТАНОВИ НКРЕКП

Постанова НКРЕ від 13.08.1998 р. №1052 «Про Порядок визначення класів споживачів»

Постанова НКРЕ від 20.12.2001 р. №1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу»

Постанова НКРЕ від  04.05.2006 р. № 562 «Про затвердження Методики обчислення обсягу електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією»

Постанова НКРЕ від 14.07.2006 р. №910 «Про затвердження Порядку визначення плати за електричну енергію побутовими споживачами, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті житлово – комунальних послуг»

Постанова НКРЕКП від 12.06.2008 р. №691 «Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж»

Постанова НКРЕ від 12.03.2009 р. №299 «Про затвердження Положення про інформаційно – консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії»

Постанова НКРЕ від 23.04.2012 р. №498 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електричну енергію»

Постанова НКРЕКП від 13.12.2012 р. №1627 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 12.02.2013 р. №115 « Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж»

Постанова НКРЕ від 13.06.2013 р. №700 «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії»

Постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»

 

Постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»

 

Постанова НКРЕ від 11.07.2013 № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»

 

Постанова НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»

 

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»

 

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»

 

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

 

Постанова НКРЕ від 26.07.2013 № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

 

Постанова НКРЕ № 170 від 27.02.2014 «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»

Постанова НКРЕКП від 26.12.2015 р. №220 «Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»

Постанова НКРЕКП від 18.10.2016 р. № 1841 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання»

Постанова НКРЕКП від 06.04.2017 р. № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання»

Постанова НКРЕКП від 13.04.2017 р. №504 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 24.04.2017 р. №538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України»

Постанова НКРЕКП від 25.07.2017 року №932 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 09.01.2018 р. № 12 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік

 

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1470 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1466 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 307 «Про затвердження Правил ринку»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 р. №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»